Upatras.gr
Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις
Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις

Ζωολογικό Μουσείο

Στόχοι

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το έτος 1968 και αποτελεί μονάδα του Τμήματος Βιολογίας, στο κτίριο του οποίου στεγάζεται, υπό την εποπτεία του Τομέα Βιολογίας Ζώων.

Στις δεκάδες προθήκες του Μουσείου εκτίθεται κατάλληλα μεγάλος αριθμός ταριχευμένων ή συντηρούμενων σε βάζα ζώων της ελληνικής, κατά βάση, πανίδας για παρατήρησή τους και ταυτόχρονη περιληπτική ενημέρωση του επισκέπτη πάνω σ αυτά. Επιπλέον, επιδιώκεται η παρουσίαση διαφόρων ζώων στα φυσικά τους ενδιαιτήματα, μέσα από την σχετική προσομοίωση σε ορισμένους χώρους ή με άλλο εποπτικό υλικό, καθώς και η ολοένα πληρέστερη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων σε θέματα πανίδας και προστασίας της φύσης με σύγχρονα πολυμέσα. Τέλος, υπάρχει πάντα η δυνατότητα πρόσβασης ελλήνων ή ξένων επιστημόνων στις ειδικού ενδιαφέροντος ερευνητικές συλλογές του Τομέα Βιολογίας Ζώων.

Τα είδη των εκτιθέμενων ζώων ανήκουν στην πλειοψηφία τους στις κλάσεις των Χονδριχθύων, Οστεϊχθύων, Αμφιβίων, Ερπετών, Πτηνών, και Θηλαστικών των Σπονδυλωτών, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν δείγματα διαφόρων Ασπονδύλων όπως Ποροφόρων, Κνιδοζώων, Μαλακίων, Σκωλήκων, Εχινοδέρμων, και Αρθροπόδων.

Οι στόχοι λοιπόν του Μουσείου μπορούν να τεθούν ως εξής:

  • Ψυχαγωγική παρατήρηση πολλών και διαφόρων ταριχευμένων ή συντηρούμενων ζώων της ελληνικής ή ξένης πανίδας
  • Συνοπτική ή πληρέστερη πληροφόρηση πάνω στην εκτιθέμενη πανίδα
  • Αξιόπιστη ενημέρωση/ εκπαίδευση σε θέματα πανίδας ή και ζωής στη Γη γενικώς
  • Επιδίωξη ευαισθητοποίησης και παροχή συμβουλών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
  • Ερευνητική εργασία σε ειδικές συλλογές ζωολογικού υλικού του Τομέα Βιολογίας Ζώων

(επιστροφή)

Δραστηριότητες

H Γραμματεία του Τομέα Βιολογίας Ζώων ή ο Υπεύθυνος Φύλαξης του Ζωολογικού Μουσείου έρχονται κατ αρχήν σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποτελεσματική ροή όλων των επισκεπτών για την παρατήρηση των εκθεμάτων.

Οι επισκέπτες αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από τις χιλιάδες κατ έτος μαθητών των οργανωμένων για το σκοπό αυτό τάξεων σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης του νομού Αχαϊας ή και άλλων.

Οι φοιτητές, εξ άλλου, του Τμήματος Βιολογίας παροτρύνονται από τους διδάσκοντες να επισκέπτονται το Ζωολογικό Μουσείο για μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με οργανισμούς που αποτελούν αντικείμενο των σπουδών τους, και μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά με κάθε τρόπο στην βελτίωση και ανάδειξή του.

Σε κάθε οργανωμένη, τουλάχιστον, επίσκεψη υπάρχει ένα μέλος του Τομέα Βιολογίας Ζώων που ενημερώνει κατάλληλα τους επισκέπτες με κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο πάνω στα εκθέματα, απαντά στις όποιες σχετικές απορίες και ερωτήσεις, ενώ μπορεί να αναφέρεται γενικότερα σε θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και εξέλιξης της ζωής.

Ιδιαίτερη πάντως επικοινωνία και συνεννόηση απαιτείται όταν οι επισκέπτες μπορεί να είναι αλλοδαποί, και μάλιστα όταν υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον πάνω στο υλικό των ερευνητικών ζωολογικών συλλογών του Μουσείου.

Η καταγραφή των πολλών θετικών εντυπώσεων των επισκεπτών στο σχετικό βιβλίο είναι απόδειξη των αποτελεσματικών προσπαθειών των υπευθύνων, ενώ ευπρόσδεκτη είναι φυσικά η όποια καλοπροαίρετη παρατήρηση.

Η συνεργασία των υπευθύνων του Μουσείου με διάφορους αρμόδιους φορείς και θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας ή με κάθε φυσικό πρόσωπο που θα ήθελαν και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην παραπέρα ανάπτυξή του θεωρείται οπωσδήποτε επιθυμητή.

(επιστροφή)

Υπεύθυνος/Διοίκηση

Την επιστημονική και διαχειριστική επιτροπή του Ζωολογικού Μουσείου αποτελούν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Ζώων:

  • Φραγγεδάκη-Τσώλη Στέλλα, Aναπλ. Καθηγήτρια
  • Κασπίρης Τάκης, Aναπλ. Καθηγητής
  • Γιαγιά-Αθανασοπούλου Εύα, Aναπλ. Καθηγήτρια
  • Χονδρόπουλος Βασίλης, Aναπλ. Καθηγητής
  • Σταματόπουλος Κώστας, Λέκτορας

(επιστροφή)

Ώρες λειτουργίας

Τρίτη και Πέμπτη, μετά από συνεννόηση ως προς την ώρα επίσκεψης.

(επιστροφή)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τομέας Βιολογίας Ζώων
Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
26500 Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον
Τηλ. / Fax: 2610 969256, 969265

(επιστροφή)

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711