Upatras.gr
Φοιτητές
Φοιτητές
Πανεπιστήμιο Πατρών » Φοιτητές » Πρόγραμμα Erasmus » Κινητικότητα για Σπουδές

Κινητικότητα για Σπουδές

Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για σπουδές

Οι βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα ενός φοιτητή στo πλαίσιo του Erasmus για σπουδές είναι:

 • Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες.
 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.
 • Ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας (Bilateral Agreement) με το Ίδρυμα Υποδοχής (ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Πλήρης αναγνώριση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων (εφαρμογή ECTS). Η αρχή που διέπει τη δράση είναι ότι οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, κυρίως χάρη στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTSΕξωτερικός σύνδεσμος).
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) από το φοιτητή.
 • Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 • Απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων υποτρόφων

Αρχικά, ανακοινώνεται η έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος LLP Erasmus για το κάθε ακαδημαϊκό έτος, τόσο από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων όσο και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο Υποδοχής σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης και να συμπληρώσουν:

Στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης εντός των προθεσμιών που δίνονται για την κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/ΙΚΥ και του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. η Επιτροπή Erasmus του Ιδρύματός μας στην αριθμ. 6/09-03-2011 Συνεδρίασή της οριστικοποίησε τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές.

Βάσει των ανωτέρω υποδείξεων ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις και προβαίνει στην επιλογή. Κατόπιν, ο Συντονιστής, μέσω της Γραμματείας, αποστέλλει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων εντός των ορισμένων ημερομηνιών, την κατάσταση των επιλεγέντων εξερχόμενων φοιτητών. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής, το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Στη συνέχεια οι φοιτητές:

 1. ενημερώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σε προγραμματισμένη συνάντηση για την οποία ενημερώνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνουν υπότροφοι Erasmus
 2. συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα καταθέτουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων εντός καθορισμένης προθεσμίας
 3. επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής φροντίζοντας -με δική τους ευθύνη- για την εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και για την εξεύρεση στέγασης.

Πριν την αναχώρηση

Οι επιλεγέντες υπότροφοι καταθέτουν:

A) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω:

 • Αίτηση-Δήλωση
 • Learning Agreement [έντυπο στο οποίο προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/ πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ή 60 credits ανάλογα με το χρονικό διάστημα απουσίας (1 ή 2 εξάμηνα)]
 • Σύμβαση, και
 • Αντίγραφο του Student Application Form προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Και φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

B) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής:

 • Student Application Form
 • Learning Agreement
 • Housing Application Form (εφόσον το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία)

καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Χορήγηση υποτροφίας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον υπότροφο την εντολή πληρωμής της υποτροφίας ανερχομένη στο 80% του ποσού που δικαιούται εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ. Το ποσό της υποτροφίας υπολογίζεται σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του ΙΚΥ.

Το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 20% της υποτροφίας θα χορηγηθεί με την επιστροφή του δικαιούχου και αφού προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως υπότροφος Erasmus όπως καθορίζει o Χάρτης φοιτητή ERASMUS.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό μπορεί να επικοινωνεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
(τηλ.: +30 2610 969029, email: llp.outgoing AT upatras.gr και
+302610969026-027, email: eskabardoni AT upatras.gr)

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711