Upatras.gr
Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο

Τρέχουσες ενέργειες

Ψηφιακό Άλμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου με τίτλο το "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας μίας Στάσης", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης. Στόχος του έργου είναι ενώσει ψηφιακά όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Εκτιμάται σημαντική μείωση εκτυπώσεων, κατανάλωσης χαρτιού, χρόνου διεκπεραίωσης κλπ.

επιστροφή...

ΑΠΕ, Εξοικονόμηση ενέργειας

Έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια από τις πιστώσεις ΤΣΜΕΔΕ για την εγκατάσταση 4 φωτοβολταϊκών συστημάτων των 20 KW έκαστο. Το έργο αυτό θα αρχίσει άμεσα. Απομένει η τελική αδειοδότηση που αναμένεται εντός των ημερών. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου του 1 MW. Η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση δύο μονάδων των 500KW έκαστη σε χώρους εντός της Πανεπιστημιούπολης. Στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας σαν πρώτο στάδιο αποφασίστηκε η καταγραφή ενέργειας ανά κτήριο που σήμερα δεν είναι δυνατή. Η Τεχνική Υπηρεσία ήδη εκπονεί την σχετική μελέτη με στόχο να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση της.

επιστροφή...

ΑΠΕ, Εξοικονόμηση ενέργειας

Έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια από τις πιστώσεις ΤΣΜΕΔΕ για την εγκατάσταση 4 φωτοβολταϊκών συστημάτων των 20 KW έκαστο. Το έργο αυτό θα αρχίσει άμεσα. Απομένει η τελική αδειοδότηση που αναμένεται εντός των ημερών. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου του 1 MW. Η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση δύο μονάδων των 500KW έκαστη σε χώρους εντός της Πανεπιστημιούπολης. Στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας σαν πρώτο στάδιο αποφασίστηκε η καταγραφή ενέργειας ανά κτήριο που σήμερα δεν είναι δυνατή. Η Τεχνική Υπηρεσία ήδη εκπονεί την σχετική μελέτη με στόχο να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση της.

επιστροφή...

Βιολογικός Σταθμός

Τα λύματα της Πανεπιστημιούπολης Πατρών υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων αντιστοιχεί σε τριτοβάθμια επεξεργασμένα ασθενή αστικά λύματα και θεωρείται ικανοποιητική για άρδευση κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων πρασίνου.

Μέχρι σήμερα τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται κατά τη χειμερινή περίοδο στον παρακείμενο χείμαρρο Σέλεμνο και κατά τη θερινή περίοδο σε υπεδάφιο πεδίο.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού συστήματος άρδευσης εδαφικών εκτάσεων. Μέχρι να υλοποιηθεί η λειτουργία του συστήματος άρδευσης το Πανεπιστήμιο έχει την άδεια από τον Δήμο Πατρέων για διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο δημοτικό σύστημα αποχέτευσης.

επιστροφή...

Ανακύκλωση

Λειτουργεί ομάδα ανακύκλωσηςΕξωτερικός σύνδεσμος που έχει αναλάβει τον συντονισμό της συλλογής συσκευών και εξοπλισμού, συσσωρευτών-μπαταριών, μελανοδοχείων εκτυπωτών και φωτοτυπικών κλπ. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης συλλέγει τους συσσωρευτές (σύμβαση με ΣΥΔΕΣΥΣ) και οργανώνει την απόσυρση ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί 7 φορές ανακύκλωση, δηλαδή 14 containers, περίπου 7.000 με 8.000 κομμάτια. Για το χαρτί και τις ογκώδεις συσκευασίες τοποθετήθηκαν μπλε κάδοι σε συνεργασία με το Δήμο Ρίου. Αναμένεται η συνεργασία με το Δήμο Πατρών μετά την ενοποίηση τους. H ανακύκλωση χαρτιού προχωρά με σχετικά προβλήματα τα οποία όμως αναμένεται να επιλυθούν.

επιστροφή...

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων

Έχουν επιλεγεί καταρχήν δύο κτήρια του Πανεπιστημίου για να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Και τα δύο είναι από τα πρώτα της Πανεπιστημιούπολης, ηλικίας άνω των 30 ετών. Θεωρούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα αρχιτεκτονικής του ’70 του γραφείου Δοξιάδη. Στο ένα κτήριο προβλέπονται παρεμβάσεις που θα το φέρουν στην ενεργειακή κατάσταση Β+ ενώ στο δεύτερο πιο εκτεταμένες που θα το φέρουν στην κατάσταση Α+. Σήμερα και τα δύο κτήρια εντάσσονται στην ενεργειακή κατάσταση Γ.

επιστροφή...

Συστήματα BMS (Building Management System)

Ήδη υπάρχουν εγκατεστημένα αντίστοιχα τέτοια συστήματα στα 6 νεότερα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης τα οποία όμως υπολειτουργούν. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία τους και η επέκταση παρόμοιων συστημάτων και σε κτήρια που η υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις το επιτρέπουν.

επιστροφή...

Εθελοντισμός

Στο Πανεπιστήμιο υφίστανται διάφορες εθελοντικές και πολιτιστικές ομάδες. Στα πλαίσια του «Πράσινου Πανεπιστημίου» θα δημιουργηθεί δράση εθελοντισμού στη οποία θα κληθούν να συμμετέχουν και να στηρίξουν οι όλες οι σήμερα υφιστάμενες. Προγραμματίζεται η πρώτη δράση να πραγματοποιηθεί τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου με μία ημερίδα με την συμμετοχή φορέων όπου θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι προγραμματιζόμενες δράσεις. Θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα η πρώτη δράση με δενδροφύτευση κατάλληλων φυτών για τη περιοχή σε συγκεκριμένο χώρο που έχουν επιλεγεί από την επιστημονική ομάδα εργασίας «Πρασίνου». Στόχος είναι και η ανάδειξη του μέρους του αισθητικού δάσους, ένα από τα 19 της Ελλάδος, που βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης.

επιστροφή...

Μετεωρολογικός σταθμός και σταθμός αέριας ρύπανσης

Στο Πανεπιστήμιο υφίστανται δύο μετεωρολογικοί σταθμοί σε δύο από τα Τμήματα. Επιδιώκεται η περεταίρω ανάπτυξη τους και η σύνδεσή τους με την σχετική ιστοσελίδα. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τα μέλη:
Αθανάσιος Αργυρίου (athanarg AT upatras.gr)
Ανδρέας Καζαντζίδης (akaza AT upatras.gr)
Ευάγγελος Μαραζιώτης (maraziot AT mech.upatras.gr)
Σπυρίδων Πανδής (spyros AT chemeng.upatras.gr) και
Παναγιώτης Γιαννόπουλος (yannopp AT upatras.gr), ως συντονιστής

επιστροφή...

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

Ξεκίνησε η καταγραφή των δραστηριοτήτων σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα επιδιωχθεί επίσης επαφή με φοιτητικούς φορείς (πολιτιστικές ομάδες φοιτητών, κλπ) όπως επίσης και με φορείς της πόλης (περιβαλλοντικές επιτροπές τοπικής αυτοδιοίκησης, Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης, περιβαλλοντικούς συλλόγους, κλπ) για τον προσδιορισμό κοινών δράσεων σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Τα μέλη της ομάδας είναι:
Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης (ΦΥΣΙΚΟ) yiantrip AT physics.upatras.gr
Πούλος Κωνσταντίνος (ΧΗΜΙΚΟ) c.poulos AT chemistry,upatras.gr
Παπαθεοδώρου Γεώργιος (ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ) gpapathe AT upatras.gr
Παρασκευά Χριστάκις (ΧΗΜΜΗΧ) takisp AT chemeng.upatras.gr
Ζόγκζα Βασιλική (ΤΕΑΠΗ) zogza AT upatras.gr
Λεοτσινίδης Μιχάλης (ΙΑΤΡΙΚΗ) mleon AT med.upatras.gr

επιστροφή...

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711