Upatras.gr
Διοίκηση
Διοίκηση

Σύγκλητος

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης είναι τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ότι, η Σύγκλητος αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, τους κοσμήτορες των σχολών, τους προέδρους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων (Ε.Μ.Υ), ένα εκπρόσωπο των βοηθών- επιμελητών ? επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του Α.Ε.Ι., ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Όταν τα τμήματα υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) η ανωτέρω εκπροσώπηση μπορεί με απόφαση της Συγκλήτου να αυξηθεί κατά δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π, τα οποία θα προέρχονται από τα πολυαριθμότερα σε αριθμό μελών Δ.Ε.Π. τμήματος του Α.Ε.Ι.

Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες ορίζονται από τη γενική συνέλευση των τμημάτων, της οποίας πρέπει να είναι μέλη, εκ περιτροπής κατ? έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος τουλάχιστον μία φορά.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Πανεπιστημίου.

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 θα ανακοινωθεί εδώΕξωτερικός σύνδεσμος.

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711