Upatras.gr
Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις
Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών » Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις » Μουσεία » Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Στόχοι

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (M.E.T) θεσμοθετήθηκε το 2001, ως Εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Μ.Ε.Τ ασχολείται με την απόκτηση, συντήρηση και μελέτη (καταγραφή, τεκμηρίωση, αξιολόγηση) των τεκμηρίων των Επιστημών και της Τεχνολογίας που αφορούν κατ' αρχάς τα υπάρχοντα στο Πανεπιστήμιο Τμήματα. Τα τεκμήρια αυτά αφού μελετηθούν και συνδυαστούν, αποθηκεύονται, ή εκτίθενται στο χώρο του μουσείου, για να συμβάλουν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία (Σύμφωνα με τον ορισμό του Μουσείου που δίνεται στο άρθρο 2, παρ.1 του καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων του ICOM). Οι ερευνητικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες του Μουσείου, πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Οι στόχοι του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

 • να διαδώσει την επιστήμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα.
 • να φέρει σε επαφή το κοινό του με την πρόοδο της επιστήμης και τα τελευταία επιτεύγματά της.
 • να προωθήσει την κατανόηση θεμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας με τα οποία το κοινό είναι καθημερινά σε επαφή και αγνοεί ή θα ήθελε να μάθει περισσότερα.
 • να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό του να αποκτήσει βιώματα σε σχετικά θέματα.
 • να καλύψει την έλλειψη Τεχνικών Μουσείων στην Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

(επιστροφή)

Η πρόσοψη του κτιρίου του Μουσείου

Δραστηριότητες

Το πρώτο τμήμα του νέου κτιρίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας έχει κατασκευαστεί και δοθεί σε χρήση. Tο νέο Μουσείο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης, απέναντι από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου και κάτω από το εστιατόριο Πάρκο της Ειρήνης. Το νέο κτίριο βασίζεται σε επιλεγμένη μελέτη που πραγματοποίησαν τα συμπράττοντα γραφεία: Ιωάννης Βεντουράκης, ΟΜΕΤΕ ΑΕ, Κων/νος Κωτσογιάννης, Ελένη Κατσαδωράκη, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι ΕΠΕ.

(επιστροφή)

Συλλογή υλικού

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται με τη συγκρότηση των συλλογών και την τεκμηρίωσή τους με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των μόνιμων εκθεσιακών χώρων του και την καλύτερη αξιοποίησή τους με εκπαιδευτικά προγράμματα. Το υλικό το οποίο συγκροτεί και εμπλουτίζει τις συλλογές του Μουσείου είναι σκεύη, εργαλεία, μηχανήματα, τεχνολογικός κ.ά. εξοπλισμός, αρχειακό υλικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, βιβλία και άλλο συνοδευτικό υλικό.

Για τον καλύτερο εμπλουτισμό των συλλογών του, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι σε επαφή με φορείς που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Καλεί επίσης όλους τους φορείς και τα άτομα, που έχουν στην κατοχή τους ή γνωρίζουν την ύπαρξη σχετικού υλικού που αφορά την Ιστορία και εξέλιξη των Επιστημών και της Τεχνολογίας, να συμβάλουν στο εμπλουτισμό των συλλογών του.

Όποιος επιθυμεί και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη συγκρότηση των συλλογών του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορεί να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο και να το αποστείλλει ταχυδρομικά, με fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

(επιστροφή)

Εκθέσεις

A. «Οι Τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας»

Στο ΜΕΤ λειτουργεί θεματική έκθεση με τίτλο «Οι Τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας», που παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες των τηλεπικοινωνιών και την εξέλιξή τους μέσα από 3 Βασικές Θεματικές Ενότητες:

 1. Ιστορική εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνει:
  • Προβολή Βιντεοταινίας «Από τις φρυκτωρίες στο Internet»,
  • Αρχαίες Τηλεπικοινωνίες,
  • Χρονολόγιο των Τηλεπικοινωνιών από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα,
  • Προβολή σκηνών από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, με τη χρήση του τηλεφώνου,
  • Διαδραστική Εφαρμογή για την Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών.
 2. Άποψη των εκθέσεων
 3. Αρχές της Φυσικής οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών, που περιλαμβάνει επιδείξεις πειραμάτων στις θεματικές ενότητες:
  • Ηλεκτρομαγνητισμός
   • Πειράματα Επαγωγής,
   • Πείραμα Oersted,
   • Εκτροπή Ηλεκτρονικής Δέσμης από Μαγνήτη,
   • Εκτροπή Ρευματοφόρου Αγωγού από Μαγνητικό Πεδίο.
  • Κυματική – Οπτική
   • Δημιουργία Κυμάτων σε Δεξαμενή Ύδατος,
   • Χρήση Laser σε περάματα Οπτικής: Ανάκλαση – Διάθλαση,
   • Σύνθεση ταλαντώσεων: Σχήματα Lissajous, Διακροτήματα, Διαμόρφωση Πλάτους, Διαμόρφωση συχνότητας,
   • Ένα Μικρής Εμβέλειας Σύστημα Επικοινωνίας με Οπτική Ίνα,
   • Πύλες Ψηφιακής Λογικής.
 4. Άποψη των εκθέσεων
 5. Τηλεπικοινωνίες παλιές και σύγχρονες, που περιλαμβάνει μουσειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και διαδραστικό υλικό και πληροφορίες για την:
  • Ενσύρματη Τηλεφωνία,
  • Ασύρματη Τηλεφωνία,
  • Δορυφορική Επικοινωνία,
  • Επίδειξη Εφαρμογής Σύγχρονου Τρόπου Επικοινωνίας και Πρωτότυπων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στους επισκέπτες, που αναπτύχθηκε από Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και παρουσιάζεται με την ευγενική παραχώρηση της άδειας του ΔΣ του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων για τη χρήση των αντιγράφων και αντίστοιχων πληροφοριών,
  • Τηλεφωνικά Κέντρα, διαφορετικών τύπων και επίδειξη της λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου ATZ-65.
Άποψη των εκθέσεων

Συντελεστές της έκθεσης:

Επιστημονική Επιτροπή/ Ομάδας Εργασίας για την Οργάνωση της Έκθεσης

 • Ευάγγελος Βιτωράτος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής του Μ.Ε.Τ.
 • Κορδούλης Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Εκτελέσας καθήκοντα Διευθυντή του Μ. Ε. Τ. έως 31/8/2010
 • Θεόδωρος Δεληγιάννης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Συντονιστής της Ομάδας.
 • Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Αντιπρύτανης Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Σταύρος Κωτσόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Τεχνολογίας Η/Υ.
 • Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Τεχνολογίας Η/Υ.
Άποψη των εκθέσεων

Σχεδιασμός και Επιμέλεια Έκθεσης

 • Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Εθνολόγος, Μ. Ε. Τ.

Έρευνα και Συλλογή Υλικού

 • Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Εθνολόγος, Μ. Ε. Τ.
 • Αθηνά Πυλαρινού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μ. Ε. Τ.

Σχεδιασμός και Κατασκευή Πειραμάτων

 • Θεόδωρος Δεληγιάννης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
 • Ευάγγελος Βιτωράτος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής του Μ.Ε.Τ
 • Σπύρος Κουτσουβέλης, Ε.Ε.Δ.Ι.Π., Τμήμα Φυσικής.

Παρουσίαση πειραμάτων
Με την υποστήριξη εθελοντών φοιτητών από το Τμήμα Φυσικής

Μελέτη και Συντονισμός Εγκατάστασης και Ενεργοποίησης Τηλεφωνικού Κέντρου ΑΤ-Ζ-65

 • Κώστας Μπουρδούλης, πρώην Τεχνικός Υπάλληλος ΟΤΕ και Εκπαιδευτής των Σχολών του ΟΤΕ, Υπεύθυνος

Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση Τηλεφωνικού κέντρου ΑΤΖ-65

 • Κώστας Καϊπάνος, πρώην Τεχνικός Υπάλληλος ΟΤΕ
 • Ανδρέας Οικονομόπουλος, πρώην Τεχνικός Υπάλληλος ΟΤΕ
 • Λευτέρης Ράπτης, πρώην Τεχνικός Υπάλληλος ΟΤΕ

Τεχνική Βοήθεια

 • Μιχάλης Ρέβελας, πρώην Τεχνικός Υπάλληλος ΟΤΕ.

Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση τροφοδοσίας (Η/Μ)

 • Κώστας Δημητρακάς και Άγγελος Αγγελόπουλος, Τεχνικοί Υπάλληλοι ΟΤΕ.

Συνεργασία με ΟΤΕ

 • Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας Νοτίου και Δυτικής Ελλάδος
 • Χρήστος Αντωνόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας Νοτίου και Δυτικής Ελλάδος

Συνεργασία με ΙΝΤΡΑΚΟΜ

 • Μιχάλης Καραμάνος, Αν. Γενικός Διευθυντής

Εφαρμογή Σύγχρονων Τηλεπικοινωνιών-Σύνδεση με το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

 • Νίκος Αβούρης, Καθηγητής, Τ.Η.Μ.Τ.Υ, Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Βασίλης Κόμης, Αν. Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Κατερίνα Δεμέτη, Διευθύντρια Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων
 • Ιώ Παπαδημητρίου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΕΑΠΗ
 • Χρήστος Σιντόρης, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΗΜΤΥ
 • Adrian Stoica, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΗΜΤΥ

Υλοποίηση διαδραστικού εκθέματος για την Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών

 • Νίκος Αβούρης, Καθηγητής, Τ.Η.Μ.Τ.Υ, Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Εθνολόγος, Μ. Ε. Τ
 • Βασίλης Βλαχοκυριάκος, φοιτητής

Ανάπτυξη άλλων διαδραστικόν εφαρμογών

 • Δημήτριος Τσώλης, Διδάκτωρ, Μηχανικός Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Ελπίδα Σουρβίνου, Διοικητική Υπάλληλος, Μ. Ε. Τ.

Δωρητές Μουσειακού Υλικού

 • ΟΤΕ ΑΕ-Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Δ.Ε.
 • Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
 • Γενικό Επιτελείο Στρατού-3ο ΤΥΛ
 • ΟΣΕ ΑΕ-ΕΔΙΣΥ ΑΕ Διεύθυνση Παραγωγής
 • Wind Ελλάς
 • Διάφορα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και κυρίως τα Εργαστήρια:
  • Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας, ΤΗΜΤΥ
  • Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, ΤΗΜΤΥ
  • Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, ΤΗΜΤΥ
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τμήμα Φυσικής
 • Μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και πολίτες

Δωρητές έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού

 • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
 • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • Εκπαιδευτική Τηλεόραση
 • Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
 • Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
 • Ταινιοθήκη ΕΡΤ
 • COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
 • Hellas Sat
 • SAFER INTERNET- Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου
 • VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών

Χορηγοί

 • VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών
 • COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
 • ΟΤΕ ΑΕ –Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Δ.Ε.
 • ΙΝΤΡΑΚΟΜ- TELECOM-Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων

B. Περιοδικές εκθέσεις

Το μουσείο φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες για τις περιοδικές εκθέσεις, παρακαλώ επικοινωνείστε με το προσωπικό του μουσείου.

(επιστροφή)

Άποψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Εκπαιδευτικά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας για την ακαδημαϊκή /σχολική χρονιά 2010-2011

Πραγματοποιούνται Εκπαιδευτικές Ξεναγήσεις για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Έκθεση, «Οι Τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας», και τις περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενούνται. Για την καλύτερη αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνιστάται η προετοιμασία της σχολικής τάξης και η αξιοποίηση της επίσκεψης με δραστηριότητες μετά την επίσκεψη (υποστηρικτικό υλικό προετοιμάζεται από το Μουσείο).

Προγράμματα στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας από την ακαδημαϊκή /σχολική χρονιά 2011-2012

Από την ακαδημαϊκή /σχολική χρονιά 2011-2012 προγραμματίζονται Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα συγκεκριμένης διάρκειας, που θα περιλαμβάνουν παρουσίαση σε συγκεκριμένα τμήματα της έκθεσης και δραστηριότητα διαφορετική για κάθε βαθμίδα.

Άποψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Δυνατότητες συνεργασίας

Εκπαιδευτικά projects μεγάλης χρονικής διάρκειας, που προϋποθέτουν περισσότερες από μια επισκέψεις στο Μουσείο και διαφορετικές αναγνώσεις του εκθεσιακού του χώρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Μουσείο. Τα projects συνιστάται να έχουν διεπιστημονική προσέγγιση.

(επιστροφή)

Άλλες Δραστηριότητες

Στο Μουσείο πραγματοποιούνται Ενημερωτικές και Επιμορφωτικές Ημερίδες, Συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε διάφορα είδη κοινού. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό.

Υπεύθυνος/Διοίκηση

Διευθυντής: κ. Ευάγγελος Βιτωράτος, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Αρχιτέκτων Μηχ.- Εθνολόγος

(επιστροφή)

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 εκτός από τις επίσημες αργίες.

Επισκέψεις ομάδων και εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το προσωπικό του Μουσείου.

(επιστροφή)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
26100 Ρίο
Τηλ.: 2610 969973/2, 2610 996732
Fax: 2610 996341
E-mail:stmuseum AT upatras.gr

(επιστροφή)

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711